Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

έργο δράσης

Η δραστηριότητα θα αναφέρεται στα πλεονεκτήματα της δικτύωσης.
Βήμα 1: Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την έννοια του δικτύου και τα είδη δικτύων.
Βήμα 2: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και επιλέγουν να ασχοληθούν με κάποιο από τα πλεονεκτήμτα της δικτύωσης.
Βήμα 3: Κάθε ομάδα παρουσιάζει το πλεονέκτημα που επέλεξε αναλυτικά.
πχ Κοινή χρήση περιφερειακών συσκευών. Πρέπει να μελετηθεί ποιες συσκευές μπορούν να γίνουν κοινόχρηστες, ποια η διαδικασία για να γίνουν κοινόχρηστες κτλ
Βήμα 4: Για κάθε πλεονέκτημα περιγράφεται ένα σενάριο της καθημερινής ζωής, στο οποίο είναι προφανές το πλεονέκτημα που περιγράφηκε.
Βήμα 5: Σε κάθε περίπτωση αναφέρονται οι πιθανοί κίνδυνοι।

Οι σελίδες που θα δοθούν στους μαθητές είναι οι εξής:

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1242

http://chalkidiki.wifi-192.gr/page/top/broadband_advantages

http://business-s.blogspot.com/2008/05/blog-post.html

http://elearn.kedke.gr/moodle/mod/forum/discuss.php?d=282

http://www.plusnet.gr/network.php

Το συνολικό web quest βρίσκεται στη σελίδα
https://sites.google.com/site/efaliagka/web-quest

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Σχολιασμός photostory

Στο συγκεκριμένο photostory παρουσιάζονται κάποιες βασικές ιδιότητες και κατηγορίες των δικτύων. Συγκεκριμένα παρουσιάζει τις βασικές κατηγορίες δικτύων ως προς τη γεωγραφική τους έκταση (Τοπικά Δίκτυα, Μητροπολιτικά δίκτυα, Δίκτυα ευρείας περιοχής), τις τοπολογίες δικτύων και τους τρόπους διασύνδεσης.
Το photostory είναι μέρος μιας ιστοσελίδας , στην οποία παρουσιάζεται και το θεωρητικό πλαίσιο όσων αναφέρονται στο photostory.

photostory